4K-HDR Cable DOCSIS STB

產品特色:

 • 整合纜線數據機功能的單機解決方案
 • 具備HDR高階視訊處理技術
 • 多重視訊處理
 • 配備快速頻道轉換功能的全頻段採集前端

產品規格:

 • SoC : ARM Quad-Core 64-bit CPU (4K HDR) with DVB-C x 4 FBC and DOCSIS 3.0 (4x4)
 • Memory : DDR3 2GB + EMMC 8GB + SPI NOR 8MB
 • HW Interfaces :
  • F-Conn for DVB-C & DOCSIS 3.0
  • HDMI 2.0
  • USB 2.0 (Support Ext. PVR)
  • Giga LAN
  • Mini RCA
  • SPDIF Optical
  • Smart Card Slot
 • Power Output : 12V – 2A