Zapper STB

产品特色:

 • 模组化设计快速滿足客製化需求。
 • 支援多种主要的中介软体平台及节目加密平台。
 • 可延展的附加功能设计,如数位家庭的多媒体网路规划、影像电话及家庭网路解决方案如HPNA、Home plug、网路电视。

产品规格:

CPU
 • SoC: 1200DMIPS
Memory
 • NAND Flash: 128MB
 • DDR3: 256MB
Tuner ×1
Front Panel
 • Smart card slot x 1
 • USB x 1
 • LEDs: IR, Power
 • Power button
 • IR Extender
Rear Panel
 • USB x 1
 • HDMI x 1
 • CVBS, L/R
 • RJ45 x 1
 • RF in x 1
 • DC Power Jack
 • SPDIF (optical)
Application Brief
 • Live TV Zapping
 • EPG
 • TimeShift
 • PVR

应用图: